Rýchly kontakt
RNDr. Michal Šilhár
  038 40 Žabokreky 298
    okres Martin
  tel: +421905740988
  tei: +421901740988
 

QR code
 RECOMMEND US
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 NEWS
Školenie !

v sekcii školenie píšem podrobnejšie o pripravovanom školení

 SURVEY
 Newsletter

PROPOZÍCIE KURZU

LESONIA.s.r.o.,038 40 Žabokreky,č.298, okr. Martin, www.preparaty.sk
Lektor: RNDr. Michal Šilhár, mobil: 0905 740 988, 0901 740 988, e-mail: preparaty@preparaty.sk   
Termíny preparátorských kurzov :
 č. 1. Preparovanie vtákov, termín  12 – 16. 2. 2024   , cicavcov, termín  19 – 23. 2. 2024
 č. 2. Preparovanie vtákov, termín  15 – 19. 4. 2024   , cicavcov, termín  22 – 26. 4. 2024
 č. 3. Preparovanie vtákov, termín  10 – 14. 6. 2024   , cicavcov, termín  17 – 21. 6. 2024
 č. 4. Preparovanie vtákov, termín  08 – 12. 7. 2024   , cicavcov, termín  15 – 19. 7. 2024
 č. 5. Preparovanie vtákov, termín  05 – 09. 8. 2024   , cicavcov, termín  12 – 16. 8. 2024
 č. 6. Preparovanie vtákov, termín  07 – 11. 10. 2024   , cicavcov, termín  14 – 18. 10. 2024
 č. 7. Preparovanie vtákov, termín  11 – 15. 11. 2024   , cicavcov, termín  18 – 22. 11. 2024

 
Všeobecné zmluvné podmienky:

1. Objednávateľ plne akceptuje ponuku dodávateľa. Odovzdaním podpísanej prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa záväzne prihlasuje k absolvovaniu kurzu.
2. Účastnícky poplatok  je  pre každý kurz 1 200 € jednotlivo. Cena je stanovená na základe podmienok zákona č. 513/1991 – Obchodný Zákonník, v znení neskorších predpisov. Účastnícky poplatok nezahrňuje náklady na stravné a ubytovanie.
3. Storno prihlášky sa z organizačných dôvodov neprijíma, účastník môže poslať náhradníka, prípadne po dohode s organizátorom kurzu preniesť prihlášku na kurz v inom termíne.
4. Prihlášky budú evidované podľa došlého poradia až do vyčerpania kapacity učebne – 12 osôb. V prípade väčšieho záujmu bude pripravený ďaľší termín kurzu.
5. Objednávateľ svojim podpisom dáva súhlas spoločnosti LESONIA, s.r.o. na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške za účelom spracovania databázy účastníkov kurzu v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Organizačné pokyny:

1. Obsah kurzu – účastník v priebehu 5 dní bude oboznámený s postupom pri preparovaní vtákov / cicavcov/, sám sa daný postup pod dozorom lektora  naučí na skutočných uhynutých  zvieratách. Bude informovaný o predpisoch o ochrane prírody , naučí sa používať chemické látky  a ostatné  pomôcky potrebné pri preparácii zvierat.
2. Účastník sa naučí ošetrovať a reštaurovať staršie preparáty.
3. Dodávateľ – organizátor kurzu, v prípade záujmu, môže zabezpečiť ubytovanie, priamo v obci Žabokreky - dvojposteľové izby, cena za jednu posteľ/ jednu noc je 25 €, celkovo za 4 noci – 100 €.
4. Dodávateľ môže  zabezpečiť stravovanie  v miestnej reštaurácii: raňajky, obed, večera / 4x raňajky a 5 €, 5x obed a 10 €, 4x večera a 10 €, celkovo 110 € /
5. Podpísané prihlášky do jednotlivých kurzov je potrebné zaslať na adresu : LESONIA, s.r.o. 038 40 Žabokreky, č. 298 alebo skenované elektronicky, na horeuvedenú emailovú adresu.
6. Kurzy budú prebiehať v obci Žabokreky, presné miesto upresníme prihláseným účastníkom.
7. Na ďaľšie otázky o organizácii a náplni kurzov Vám radi odpovieme na tel. č. 0905 740 988, 0901 740 988, e-mail: preparaty@preparaty.sk

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Dobrý deň,
viacerí s Vás sa dotazovali na možnosť základného kurzu preparovania. Pripravil som možnosť absolvovať dva základné kurzy, prvý zameraný na preparovanie vtákov, druhý na preparáciu cicavcov. Viac informácii a prihlášku môžete nájsť TU.